Nasze biuro


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROBUD” S.A.

ul. Poznańska 71A, 63 – 200 Jarocin
tel. sekretariat 62/747-30-18
tel. fax. 62/747-73-16
sekretariat@drobudjarocin.pl

NIP 617-15-59-705
Regon 250675218
KRS 0000163889

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 830.212,00 zł (wpłacony w całości)